พัก เที่ยว เรียนรู้ ที่หมู่บ้านมะขามป้อม เชียงดาว

เริ่มแนวความคิดเรื่อง Living Theatre ที่ต้องการสร้างชุมชนละคร ให้ละครอยู่ในวิถีการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่นเดียวกับชีวิตของศิลปินลิเกที่ต้องทำนา ปลูกข้าว และเล่นลิเก ขณะเดียวกันมุ่งหวังให้ที่นี่เป็นฐานปฏิบัติการในการสานต่อเป้าหมายเรื่องงานละครชุมชน ซึ่งเป็นองค์ความรู้หลักขององค์กร ประกอบกับแนวคิดเรื่องต้องการพึ่งพาตนเองในระยะยาว

หมู่บ้านมะขามป้อมจึงถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนจากนานาชาติและท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเปิดให้บุคคลภายนอก ทั้งระดับบุคคลและองค์กร ใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม จัดประชุมสัมมนาโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปใช้ในกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในอำเภอเชียงดาว

หมู่บ้านมะขามป้อม ตั้งอยู่ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ บนพื้นที่ 9 ไร่ ประกอบด้วย

โรงละคร 
อาคารโรงละครออกแบบโดยกลุ่มสถาปนิกชุมชน (CASE) มีสระน้ำล้อมรอบ หันหน้าเข้าหาดอยหลวงเชียงดาว โรงละครเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชั้นล่างใช้เป็นทั้งโรงละคร จัดฝึกอบรมและสัมมนา สามารถจุผู้ชมได้จำนวน 150 ที่นั่ง ชั้น 2 เป็นส่วนสำนักงานมีทางเดินกว้าง 3 เมตร เชื่อมตลอดโดยรอบ สามารถใช้เป็นที่พักหรือนั่งชมการแสดงได้ ภายในบริเวณโรงละครมีห้องน้ำไว้บริการ 3 ห้อง

  

เรือนพักรับรอง 
ตั้งอยู่บนกลางทุ่งนา เป็นเรือนไม้ โปร่งโล่งสบาย จัดเป็นห้องพักรวมขนาดใหญ่จำนวน 2 ห้อง (พักได้ห้องละ 12 คน) และห้องพักแบบครอบครัว 1 ห้อง (พักได้ 6 คน) ส่วนนั่งเล่น ห้องสมุด และห้องประชุมย่อย เรือนห้องน้ำ 6 ห้อง สนามทรายสำหรับเด็ก และโถงโล่งทั้งชั้นบนและชั้นล่างสำหรับทำกิจกรรมอเนกประสงค์ จากเรือนพักรับรองสามารถชมวิวดอยหลวงเชียงดาว และทิวทัศน์กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาของอำเภอเชียงดาว

 

ครัวและโรงอาหาร 
ส่วนรับประทานอาหารและประกอบอาหารตั้งอยู่ใกล้สระน้ำ แยกเป็นสัดส่วนจากที่พัก สามารถใช้เป็นที่นั่งคุยหรือพบปะระหว่างวันได้ สามารถเลือกสนุกกับการลงครัวเองหรือรับประทานอาหารรสมือคนเมืองแท้ ๆ

นอกจากนี้บนพื้นที่ของหมู่บ้านมะขามป้อม ยังจัดพื้นที่บางส่วนสำหรับแปลงเกษตรอินทรีย์ นาข้าวปลอดสารเคมี และสนามเด็กเล่น